Kvalita a certifikace

Kvalita a certifikace

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin. Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.). Certifikace systému HACCP je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému HACCP.

ISO

Vývoj řady ISO 9000 Řada norem ISO 9000 definuje systém managementu jakosti. Tyto normy vydává Mezinárodní organizace pro normalizaci. Normy umožňují prokázat daným organizacím schopnost výroby či distribuci produktů v souladu se všemi nezbytnými předpisy a potřebami zákazníka.

Certifikace BRC

Tato norma vznikla ve Velké Británii za účelem sjednocení náročných auditů, které se lišily v mnoha ohledech a na dodavatele kladly vysoké zejména cenové nároky při kontrolování kvality a nezávadnosti potravin. Jedná se o standard pro hodnocení dodavatelů privátních značek (standard pro společnosti, které dodávají do řetězců zboží pod značkou řetězce je velmi podobná normě IFS). Tento standard byl vytvořen, aby pomohl řetězcům splnit jejich legislativní závazky, a zajistit nejvyšší možnou úroveň ochrany spotřebitele). Je určen pro dodavatele potravin do obchodních řetězců, primárně privátních značek, používané však i pro dodavatele pod značkou výrobce. Standard je používán i v oblasti stravování a výrobě přídavných látek. Mezinárodní norma BRC Global Standard Food (nyní je v platnosti verze 6) je plně harmonizována v rámci standardu GFSI – Global Food Safety Initiative, certifikovaná organizace tak získává doklad o splnění požadavků tohoto standardu, jenž ve světovém měřítku pokládají obchodní řetězce za základní předpoklad pro zajištění bezpečnosti potravin. Tato norma má mnoho společného s normou HACCP, ale klade více požadavků na oblast hygieny a stavebně technické aspekty.

Další opatření

U všech výrobků Woolf Snacks je zaručena vysoká kvalita a chuť. Je to ale víc než jen další produkt na trhu. Vyrábíme v high-tech zařízeních a používáme pouze vysoce kvalitní obal. Všimli jste si maličkého sáčku uvnitř balení? Je to absorbér kyslíku. Proč ho používáme? Protože kvalita a čerstvost výrobku je pro zákazníky tou nejdůležitější prioritou. Absorbér udržuje odstraněním kyslíku výrobky čerstvé a chutné. Oxidace má nepříznivý vliv na barvu a chuť. Absorbér brání barevným změnám výrobků a zároveň chrání jejich vůni a udržuje je chutné a čerstvé. Dále zastavuje oxidaci vitamínů a tuků a ochranou specifických živin zachovává jejich kvalitu. V neposlední řadě také brání šíření aerobních bakterií jako jsou například plísně, které bez kyslíku žít nemohou. Je účinný i proti napadení hmyzem, červy a jejich vajíčky. Naše výrobky nejsou kompletní krmivo pro vašeho domácího mazlíčka. Jsou doplňkem zdravé výživy a odměnou. Nepřekrmujte své miláčky. Obezita u psů přináší problémy vašim mazlíčkům stejně jako lidem!

Quality & Certification
Company seat

Animal Kingdom s.r.o.
Hevlínská 435/8
155 21, Praha 5 - Zličín
Czech republic

IČ: 03414990
DIČ: CZ03414990

Offices

Animal Kingdom s.r.o.
Argo Alpha Building
5th floor
Evropská 846/176a
160 00, Praha 6 - Vokovice
Czech republic

Warehouse

Prima Warehousing and Distribution s.r.o.
Areál Mototechna
Bavorská 856/14
155 00, Praha 5 - Zličín
Czech republic

Opening hours: 8:00-16:00 h.

Partner zone
Social media

© Animal Kingdom. All rights reserved.